Наприкінці 2003 р. у зв'язку з розширенням номенклатури продукції по залізничному напрямку був створений конструкторсько-технологічний відділ, що поєднує в собі розроблювачів, механіків, електриків і технологів. Завдяки оснащенню відділу обчислювальною технікою, раціональним розподілом робіт усередині колективу, невеликої чисельності відділу (більш 30 чоловік) у найкоротший термін самостійно були розроблені, проведені іспити, сертифіковані і впроваджені в серійне виробництво нові вироби для залізничного транспорту і метрополітену. Відділом ведуться роботи з розробки нових перспективних виробів і по супроводу виробництва раніше розроблених НТ СКБ «ПОЛІВІТ» виробів для залізниці.

                        Одночасно з розробкою нових виробів відділом проводяться роботи з модернізації і впровадження у виробництво нових прогресивних технологій і конструкторських рішень при виготовленні продукції, що серійно випускається, що дозволяють не тільки поліпшити якість виробів, але і знизити трудомісткість, підвищити конкурентноздатність продукції, при цьому знизити собівартість виготовлення.