Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ), заснована у 1954 році, забезпечує всі потреби виробництва в аналітичних роботах – від вхідного контролю сировини і матеріалів до випробувань готової продукції.

З метою забезпечення роботи підприємства по випуску високоякісної продукції, ЦЗЛ проводить вхідний, операційний і спеціальний контроль відповідно до нормативної документації; допомагає освоювати нові технологічні процеси в цехах; виконує невеликі експериментальні роботи, пов'язані з потоковими проблемами виробництва.

До складу ЦЗЛ входять:

1. Лабораторія металів і хіміко-спектрального аналізу
2. Лабораторія покрить

Лабораторія металів і хіміко-спектрального аналізу

Лабораторія металів і хіміко-спектрального аналізу складається з груп:

 • хіміко-спектрального аналізу металів і матеріалів;
 • перевірки металів і сплавів, полімерів, гуми, скла;
 • вимірів магнітних властивостей металів, рентгенконтроля.
Група хіміко-спектрального аналізу металів і матеріалів проводить:
 • вхідний контроль реактивів і матеріалів (хімічні характеристики);
 • вхідний контроль чорних і кольорових металів і їх сплавів згідно державним стандартам і галузевим стандартам, діючим інструкціям, методикам;
 • аналіз по визначенню вмісту дорогоцінних металів у розчинах, брухті і відходах комплектуючих елементів;
 • виготовлення бітумної пломбувальної мастики, дистильованої води.

У роботі використовує прилади: ваги аналітичні ВЛР-20 і WA-21, аквадистилятор типу ДЕ 10 «СПб», фотоелектроколориметри КФК-2-УХЛ і КФК-2, йонометр лабораторний І-160М, електропечі СНО 15/1100, електрошафи СНОЛ-1,6.2,5.1/9-И4, експрес-аналізатор АН-7529, модернізований спектрограф ІСП-30 із сучасним комп’ютеризованим вимірювальним комплексом MLSC 5.

Група перевірки металів і сплавів, полімерів, гуми, скла проводить:
 • визначення фізико-механічних характеристик гуми, пластмаси, преспорошків, покритих фольгою діелектриків на відповідність державним стандартам, ТУ, галузевим стандартам;
 • визначення електропараметрів монтажних проводів, струмопровідних емалей, проводів із шовковою і лаковою ізоляцією на відповідність державним стандартам, ТУ, галузевим стандартам;
 • високовольтні випробування електроізоляційних матеріалів;
 • контроль якості нафтопродуктів;
 • механічні випробування чорних і кольорових металів та їхніх сплавів згідно діючим державним стандартам, галузевим стандартам, ТУ та інструкціям;
 • контроль макро-і мікроструктури металевих виробів на всіх стадіях технологічного процесу;
 • роботу з виявлення і ліквідації браку лиття, кувань, термооброблених виробів.

У роботі використовує випробувальні машини ZM 20 FP 10/1, P05, P-5 і МГР 5, мікроскопи ММР 4 і РВ 21, твердоміри ПМТ-3, установки АМІ-60 і ЕПУ- 3000, прилад на визначення ударної в'язкості, віскозиметри.

Група вимірів магнітних особливостей металів, рентгеноконтролю проводить:
 • перевірку магнітних характеристик магнітном’яких і магнітнотвердих матеріалів;
 • намагнічування і розмагнічування матеріалів;
 • рентгенконтроля деталей з металів і сплавів, ЕРІ і ЕРЕ, виробів машинобудування, лиття за допомогою рентгенівського апарату відповідно до державним стандартам і галузевим стандартам.

У роботі використовує: балістичний комплекс БУ-3 і рентгенівську установку РУП-150/300-10-1.

Лабораторія покрить

Лабораторія покрить складається з груп:

 • готування клеїв, мастик, компаундів;
 • аналізу ЛКП, гальванічних покрить;
 • по проведенню хімічних аналізів розчинів, реактивів, гальванічних ванн.
Група готування клеїв, мастик, компаундів здійснює:
 • готування і видачу в підрозділи підприємства хімічних композицій (клеїв, лаків, емалей, компаундів та ін.), флюсів, спиртових сумішей, розчинів;
 • готування напівфабрикатів для хімкомпозицій.
Група аналізу ЛКП, гальванічних покрить здійснює:
 • вхідний контроль лакофарбових матеріалів, розчинників, відповідність діючих ТУ, державних стандартах, галузевих стандартах;
 • дослідження лакофарбових і гальванічних покрить, друкованих плат у процесі виробництва;
 • аналіз дейонізованої води, аналіз мастильно-охолоджувальних рідин, азоту за вимогою виробництва;
 • визначення якості гальванічних і анодно-окісних покрить на відповідність вимог технічної документації.
Група по проведенню хімічних аналізів розчинів, реактивів, гальванічних ванн проводить:
 • хімічний аналіз електролітів гальванічних ванн;
 • розробку методик хімічного аналізу електролітів гальванічних ванн.

У роботі лабораторії використовуються товщиномір Константа ДО5, рефрактометр ИРФ-454Бм, ваги аналітичні ВЛР-20, ваги ВНЦ 2, комплект аерометрів АОН-1, кліматична камера МС-71, віскозиметри ВЗ-1, ВЗ-4, ВЗ-246, електропечі СНОЛ, прилад У1-А, прилад ПКФ-1, твердомер ТМЛ, аквадистиллятор ЭД-4, КФК-2, йономер ЭВ-74, секундомір.

За результатами надається протокол випробувань.

Інформацію про розміщення замовлень можна одержати тут.